Сектор за едукација- Sector for Education

Главана цел на секторот за едукација е стекнување со базични и професионални вештина на лицата во социјален ризик. Секторот е започнат со работа од 2013 година и до сега се реалзирани низа на успешни обуки од страна на професиналниот тим на обучувачи на здружението.

Главни активности на делување на секторот за едукација се:

  Едукација на негуватели/ки за нега на стари лица 

  • Обуки за сертифицирање на негуватели/ки за нега на старите лица во домашни услови.
  • Развивање и верифицирање на нови програми за Геронтологија

За повеќе информации за верифицираната програма за негуватели/ки за нега на стари лица во домашни услови кликнете ТУКА

Едукација на личен асистент на лица со попреченост

  • Обуки за сертифицирање на лични асистенти на лица со попреченост

За повеќе информации за верифицираната програма „Личен асистент на лицата со попреченост“ кликнете ТУКА

 

Едукација на асистенти за нега на лица со деменција-Алацхајмерова болест и интелектуална попреченост

За повеќе информации за верифицираната програма Асистент за нега на лица со деменција-Алацхајмерова болест и интелектуална попреченост„ кликнете ТУКА

 

Обуки за лицата во социјален ризик

  • Организирање на обуки за первенција на лицата во социјален ризик
  • Обуки за потикнување на активно граѓанско учество
  • Обуки за стекнување на животни вештини, вработување и застапување

 

Доколку ви се потребни повеќе информации можете да не контактирате на следната е-маил адреса: edukacija@humanost.org.mk и нашата веб страна http://www.asistenti.mk