Организациска Структура

Собрание

 • Составено од сите членови на Хуманост

Управен одбор :

 • Ивана  Павловска- Претседателка
 • Елена Ѓоревска – Член
 • Воислав Груевски – Член

Надзорен одбор:

 • Мирјана Пешиќ – Член
 • Моника Лукровска – Член
 • Станка Божиновска- Член

Извршна канцеларија:

 • Сашко Јованов-Извршен директор
 • Весна  Лазоровска -Секретар
 • Дамјан Николовски- Програмски координатор
 • Фросина Илиевска- Песихолог – кординатор на програма