Kонкурс за работен ангажман на една работна позиција проектен/-a асистент/-ка.

Здружението за поддршка и развој Хуманост, објавува конкурс за работен ангажман на една работна позиција проектен/-a асистент/-ка.

 1. Проектен /-a асистент/ка

1.2  Барани квалификации:

 • Диплома за завршено високо или средно образование;
 • Претходно работно искуство на проекти финансирани од интернационални и домашни донатори;
 • Познавање на Microsoft office;
 • Искуство во соработка со медиуми и организирање на промотивни активности;
 • Напредно користење на социјални медиуми за маркетинг промоција;
 • Одлични познавања на македонски и англиски јазик;
 • Насоченост кон навремено исполнување на зададените задачи,посветеност и тимска работа;
 • Државјанство на Република Македонија.

За предност ќе се смета:

 • Работно искуство во граѓанскиот сектор;
 • Работно искуство во проекти;
 • Искуство во спроведени обуки или проекти од областа на социјална и здраствена заштита, младински политики, вработување и социјално претприемништво.

Ве молиме во апликацијата да наведете телефон и e-адреса за контакт.

Кандидатите кои најдобро одговараат на горенаведените критериуми ќе бидат повикани на интервју по завршувањето на конкурсот.

Документите и вашата кратка биографија доставите ги на следната eлектронската пошта: contact@humanost.org.mk најдоцна до 27.01.2020 година, со назнака апликација за конкурс за вработување.

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *