Завршна конференција од проектот „Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“

Social Entrepreneurship Start Up- SESU

Обука „Асистент за нега на лица со деменција-Алцхајемрова болест и интелектуална попреченост“

Инклузивен пазар на трудот за одржлив развој на заедницата “, работилница на проектот: усогласување на вештините на младите со потребите на пазарот на трудот

Обука за лични асистенти на лица со попреченост

ХуманаС- добитник на стар уп грант за социјално претприемништво

Обука „Едуцирани родители-Среќни деца“ Општина Центар

Младинска размена „Effective Multicultural Team“ Акчакоча, Турција

Мадинска размена „Move your Body“ Измир, Турција

Младинска размена„ Reade for a bright future“ Акчакоча, Турција

Младинска размена „ Lets hug each other“ Акчакоча, Турција

Младинска размена „My Future“ Видин, Бугарија

Фотографии од младинската размена „Somebody told Yoga“ Болу, Турција

Обука „Асистенти за нега на стари лица“ Пехчево

Фотографии од младинската размена „Stop Techno Addiction“ во Акчакоча, Турција

Фотографии од младинскиот тренинг курс „Choosing Right Job“ во Сакарја, Турција

Фотографии од  младиската размена “Sense of Community” во Финска.

 

Фотографии од Сертификација на Асистенти за нега во домашни услови


Фотографии од обуките со учесниците од Проектот „Асистенти за грижа на стари лица“


Фотографии од Обука за обучувачи


Фотографии од Новогодишен базар


Фотографии од Добри соседи


Фотографии од Собранието на МППС 2012


Фотографии од Втората конференција на лица кои живеат во сиромаштија и социјална исклученост МППС 2012


Фотографии од билборди


Фотографии од проектот „И ние сме креативни“


Предновогодишно дружење “Хуманост, Терзиева, ОЖОЦ, СОС Детско село”


Фотографии од Фокус групи -Проект Сеопфатно истражување и анализа на потребите на формите за згрижување на старите лица во Град Скопје”


Фотографии од еднодневниот излет Комерцијана банка и Хуманост


Фотографии од сесијата “Возрасни и креативни”


Фотогарфии од Ерсте-Прага


Фотографии од тренингот 100% Успех


Фотографии од Недела на стари лица


Фотографии од проектот „Сеопфатно истражување и анализа на потребите на формите за згрижување на старите лица во Град Скопје”


Фотографии од проектот „Големи и мали


Фотографии од проектот “Да го направиме Јосифово подобро место за живеење”