Posts by Humanost:

 • Покана за поднесување понуди за поддршка на мали проекти

  Црвениот крст на Република Македонија и ЗГ Хуманост во рамките на Регионалниот проект „Преземи акција за социјална инклузија на старите лица, финансиран од Европската Унија објавува Покана за поднесување понуди за поддршка на мали проекти за здруженија на граѓани во земјата. Документацијата за поднесување на понудите е дадена во прилог: Анекс Ф – Покана за за поднесување понуди, Формулар – Апликација за мал проект Анекс Г – Договор ИЗЈАВА...
 • План за итни демократски реформи

  На 19.07.2017 на прес конференција беше презентирана надградена верзија на „План за итни демократски реформи“ кој првично беше создаден во 2016 година. Со оглед на променетите околности, граѓанските организации го ревидираа и надградија првичниот план, со кој предвидуваат 14 области за итни демократски реформи. Целта на документот е да даде поттик, насоки и детални активности кои се неопходни за враќање на демократските стандарди и вредности, за постигнување напредок во...
 • Повик за свикување на Собрание на Здружението

  До Членовите на Здружението Хуманост   Врз основа на член 14 став 2 од Статутот на здружението Хуманост, како Претседател на  здружението, поради фактот што во изминатиот период се настанати промени во здружението и престојните избори за нови вршители на функциите во самото здружение, акои се однесуваат на следните прашања : Статутни промени на Хуманост Избор на престседател на Хуманост Избор на членови на Извршен и Надзорен одобор Избор...
 • Гостување на Утринска на Телма- промоција на проектот „Центар се грижи за возрасните“

 • Youth Exchange -Entrepreneurship

  Group of 6 young people from Association Humanost participated in a project named „Entrepreneurship“.  The project took place in Duzche, Turkey from 13.05-20.05.2017. Through various activities like work in small groups, alone , ice breakers, team building, creative workshops, debates, working in own business  idea I business plan  ,  etc. they learned the value of Entrepreneurship . Our week was marked with positive working atmosphere, amazing people from different...
 • Пилот проектот „Центар се грижи за возрасните“

  Поддржано од: Од  3 април здружението Хуманост како  избран провајдер на услугата  „Нега на стари лица во домашни услови“,  од страна на општина Центар, започна со реализација на пилот проектот „Центар се грижи за возрасните“ . Секој корисник кој има аплицирано за нега во општина Центар, ќе добива услуга- нега три пати неделно, по два часа. За возрасните  опфатени со овој пилот проект ќе се грижат професионални негуватели, кои...
 • Youth Exchange “Read and discover yourself”, Turkey

    Group of 8 young people between 14 and 17 years old participated in a project named  The project took place in Akcakoca, Turkey from 08.04-15.04. Through various activities like work in small groups, ice breakers, team building, creative workshops etc. they learned the value of book reading in their daily life. Increasing their knowledge of enriched libraries and the need of them in our modern society. Our week...
 • Креирање на можности за нови вработувања на жената   

  Проектот е финансиран од Европската унија Креирање на можности за нови вработувања на жената“ во рамки на Оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА Компонента 4), финансиран од Европската Унија кој ќе се имплементира во партнерство со Здружението Хуманост, Скопје и Австрискиот Црвен крст. Преку овој проект ќе се зголеми интеграцијата на долгорочно невработените жени(40) над 40 годишна возраст на пазарот на трудот. Со  проектот ќе се...
 • ОГЛАС ЗА платен РАБОТЕН АНГАЖМАН

  Здружението Хуманост има потреба од негуватели/ки на стари лица во домашни услови. Предност имаат лица кои се веќе сертифицирани или имаат работно искуство во областа. За останатите кои имаат желба да работат со стари лица ќе биде обезбедена  практична и теоретска обука за стекнување на професионални вештини за негувател/ка во домашни услови од страна на Хуманост. Доколку сте невработени и  имате желба да работите со стари лица во домашни...
 • Инфо точка Хуманост

  Во рамките на Проектот : „Градење на капацитети на организации за помош на лица со посебни потреби во Македонија “, отворени се четири инфо точки две во Вардарски и две во Скопски регион. Од Октомври 2016 година во Хуманост започна да работи инфо точката. За инфо точката: Инфо точката е место кое во времетраење од шест месеци ќе нуди бесплатен пристап до информации поврзани со политики и можности за...