Posts by Humanost:

 • Youth Exchange -Entrepreneurship

  Group of 6 young people from Association Humanost participated in a project named „Entrepreneurship“.  The project took place in Duzche, Turkey from 13.05-20.05.2017. Through various activities like work in small groups, alone , ice breakers, team building, creative workshops, debates, working in own business  idea I business plan  ,  etc. they learned the value of Entrepreneurship . Our week was marked with positive working atmosphere, amazing people from different...
 • Пилот проектот „Центар се грижи за возрасните“

  Поддржано од: Од  3 април здружението Хуманост како  избран провајдер на услугата  „Нега на стари лица во домашни услови“,  од страна на општина Центар, започна со реализација на пилот проектот „Центар се грижи за возрасните“ . Секој корисник кој има аплицирано за нега во општина Центар, ќе добива услуга- нега три пати неделно, по два часа. За возрасните  опфатени со овој пилот проект ќе се грижат професионални негуватели, кои...
 • Youth Exchange “Read and discover yourself”, Turkey

    Group of 8 young people between 14 and 17 years old participated in a project named  The project took place in Akcakoca, Turkey from 08.04-15.04. Through various activities like work in small groups, ice breakers, team building, creative workshops etc. they learned the value of book reading in their daily life. Increasing their knowledge of enriched libraries and the need of them in our modern society. Our week...
 • Креирање на можности за нови вработувања на жената   

  Проектот е финансиран од Европската унија Креирање на можности за нови вработувања на жената“ во рамки на Оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА Компонента 4), финансиран од Европската Унија кој ќе се имплементира во партнерство со Здружението Хуманост, Скопје и Австрискиот Црвен крст. Преку овој проект ќе се зголеми интеграцијата на долгорочно невработените жени(40) над 40 годишна возраст на пазарот на трудот. Со  проектот ќе се...
 • ОГЛАС ЗА платен РАБОТЕН АНГАЖМАН

  Здружението Хуманост има потреба од негуватели/ки на стари лица во домашни услови. Предност имаат лица кои се веќе сертифицирани или имаат работно искуство во областа. За останатите кои имаат желба да работат со стари лица ќе биде обезбедена  практична и теоретска обука за стекнување на професионални вештини за негувател/ка во домашни услови од страна на Хуманост. Доколку сте невработени и  имате желба да работите со стари лица во домашни...
 • Инфо точка Хуманост

  Во рамките на Проектот : „Градење на капацитети на организации за помош на лица со посебни потреби во Македонија “, отворени се четири инфо точки две во Вардарски и две во Скопски регион. Од Октомври 2016 година во Хуманост започна да работи инфо точката. За инфо точката: Инфо точката е место кое во времетраење од шест месеци ќе нуди бесплатен пристап до информации поврзани со политики и можности за...
 • Mониторинг на акциски планови од локалните стратегии на општина Центар

  Целта на овој мониторниг е во коорелација со самиот процес на изработка на оваа стратегија  односно  сеопфатниот пристап и активно учество на  граѓанските организации кој дадоа свој придонес  во изработката на стратегијата и воедно истите треба да извршат мониторинг на спроведување на оваа стратегија. Cо овој парцитипативен процес  граѓанските организации ќе бидат коректив за елиминирање на недоследностите кои се направени од страна на локалната самоуправа, а ќе бидат во...
 • Планирање на семејство и здрава бременост

  Хуманост со поддршка на општина Центар преку Секторите за едукација и медицинска нега и помош започнува со едукативна работилници  за планирање на семејство и здрава бременост. Целта на едукативната работилница  е зголемување на степенот на едукација и информираност на граѓаните во општина Центар во врска со започнување и одржување на здрава бременост и правилна грижа и нега  на детото по породувањето. Едукативната работилница се сосоти од шест тематски предавања...
 • Обука на членките на мрежата ИнклузиваМ за застапување базирано на докази и дефинирање на приоритетните области за истражување

    Проектот е финансиран од Европската Унија   Црвениот крст на Република Македонија и Хуманост во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, финансиран од Европската Унија, од 14 до 16 септември 2016 година во центарот „Солферино“ во Струга одржаа Работилница за обезбедување на знаење за застапување базирано на докази и дефинирање на приоритетните области за истражување. Целта на работилницата беше членките на...
 • Одржан Национален состанок на мрежата на граѓански организации за социјална инклузија на старите лица

    Црвениот крст на Република Македонија и Хуманост во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, финансиран од Европската Унија, од 1 до 3 јуни 2016 година во центарот „Солферино“ во Струга одржаа Национален состанок на мрежата на граѓански организации за социјална инклузија на старите лица. Целта на националниот состанокот беше да се подготви тригодишен стратешки план за работа на мрежата. Националниот состанок...