Posts by Humanost:

 • Оглас за вработување на двајца (2) координатори на услуги во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единиц) во општина Демир Капија

  „Хуманост“ во моментов вработува двајца (2) координатори на услуги кои ќе работат со полно работно време во двете (2) мали станбени единици што ќе работат од  септември/октомври 2021 година, т.е. по еден координатор на мала станбена единица по 5 лица корисници на услугата со интелектуална попреченост. Вработувањето ќе се изврши врз основа на договор за проект за периодот септември/ октомври  2021 година – јануари 2023 година (или дополнително продолжување...
 • Сертифицирање на тимот ХуманаС од Демир Капија

  ХуманаС го прошири својот тим со тоа што додели сертификати на нови 10 негуватели за помош и нега во домот во општина Демир Капија. Оваа активност е дел од проектот Подобрување на социјални услуги кој е финансиски подржан од Министерство за труд и социјална политика . Ќе следи втората фаза од проектот, а тоа е испорака на услугата на ниво на општина Д.Капија до 20 корисници од општината на...
 • Step-by-Step Action for Active Inclusion of Marginalized Group of People

  Summary In general, social exclusion refers to processes that prevent individuals, groups or communities from accessing the rights, opportunities and resources that are normally available to members of society; responsible for social exclusion are often structural forces, such as: laws, public policies, institutional practices, organizational behaviors, and prevailing ideologies, values and beliefs. The list of marginalized groups of people of social exclusion can be extended almost ad infinitude and...
 • Зајакнување на отпорноста на старите лица и лицата со попреченост за време на КОВИД-19 и идни катастрофи

  Проектот „Зајакнување на отпорноста на старите лица и лицата со попреченост за време на КОВИД-19 и идни катастрофи“ е тригодишна иницијатива во регионот на Западен Балкан, координирана од Црвениот крст на Србија и поддржана од Европската унија, Австриската агенција за развој и Австрискиот Црвен крст. Започна кон крајот на 2020 година, тој ги поврзува партнерите од националните друштва на Црвениот крст и здруженија на граѓани од Албанија, Босна и...
 • Јавен оглас за прибирање на понуди за набавка на маици и ранци со дигитален принт.

  Превземи: Јавен повик_0302-29 I.Информации за проектот и услугата Здружението за подршка и развој Хуманост во рамки на добиениот грант за подобрување на социјалните услуги „Воспоставување на современи социјални услуги во заедницата во општина Демир Капија (помош и нега во домот)„ финансиран од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка во соработка со општина Демир Капија. Воспоставување на услугата помош и нега во домот е со времтраење од 5...
 • Јавен оглас за прибирање на понуди за набавка на апарати за мерење на крвен притисок, топломери и апарати за мерење на шеќер во крвта.

  Превземи: Јавен повик_0302-28 I. Информации за проектот и услугата Здружението за подршка и развој Хуманост во рамки на добиениот грант за подобрување на социјалните услуги „Воспоставување на современи социјални услуги во заедницата во општина Демир Капија (помош и нега во домот)„ финансиран од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка во соработка со општина Демир Капија. Воспоставување на услугата помош и нега во домот е со времтраење од...
 • Јавен оглас за прибирање на понуди за набавка на шкаф за гардероба, работно биро и канцелариска столица.

  Превземи: Јавен повик_0302-27 I.Информации за проектот и услугата Здружението за подршка и развој Хуманост во рамки на добиениот грант за подобрување на социјалните услуги „Воспоставување на современи социјални услуги во заедницата во општина Демир Капија (помош и нега во домот)„ финансиран од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка во соработка со општина Демир Капија. Воспоставување на услугата помош и нега во домот е со времтраење од 5...
 • Барање за прибирање на понуди за набавка на еден (1) лаптоп со вградена Windows лиценца/софтвер за компјутер

  Превземи повик00. Call for offers_IT equipment Во рамки на проектот “Supporting the resettlement of persons with intellectual disabilities from the residential institution of Demir Kapija into community based supported living settings” со референтен број IPA/2019/414-203 кој се имплементираат под ЕУ грантовата шема „Поддршка за процес на Деинституционализација во социјален сектор“ која го поддржува процесот на деинституционализација во корист на услугите базирани на заедницата, имплементација на одржливо живеење во заедница...
 • Јавен оглас за прибирање на понуди за набавка на еден преносен компјутер (лаптоп) и еден мултифункционален принтер

  Превземи: Јавен повик_0302-24 I. Информации за проектот и услугата Здружението за подршка и развој Хуманост во рамки на добиениот грант за подобрување на социјалните услуги „Воспоставување на современи социјални услуги во заедницата во општина Демир Капија (помош и нега во домот)„ финансиран од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка во соработка со општина Демир Капија. Воспоставување на услугата помош и нега во домот е со времтраење од...
 • Јавен оглас за пријавуавње за координатор/-ка на социјалната услуга- центар за помош и нега во домот во општина Демир Капија.

  Превземи: Јавен повик_координатор I. Информации за проектот и услугата Здружението за подршка и развој Хуманост во рамки на добиениот грант за подобрување на социјалните услуги „Воспоставување на современи социјални услуги во заедницата во општина Демир Капија (помош и нега во домот)„ финансиран од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка во соработка со општина Демир Капија, отвара јавен повик до сите заинтересирани лица кои сакаат да пријавата за...