Posts by Humanost:

 • Проект за социјална инклузија на стари лица

  Проектот е финансиран од Европската унија   Подобрување на капацитетите на граѓанските организации и нивно вклучување во процесите на креирање на политики и донесување одлуки за социјално вклучување на старите лица во земјите од Западен Балкан на национално и регионално ниво има за цел регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“. Проектот е финансиран од Европската унија и ќе се имплементира во следните три години...
 • “Обука за Асистент за грижа на стари лица во домашни услови”.

  Оглас за пријавување за обука Здружението Хуманост објавува оглас за пријавување за  “Обука за Асистент за грижа на стари лица во домашни услови”. Информации за обукатa Времетраење: 4 месеци за 6 модули (теорија 210 часа или 35 дена, пракса 180 часа или 30 дена и обука на работно место 90 часа или 15 дена) * По завршување на обуката учесниците ќе добијат сертификат за посетување на обуката- Асистен за...
 • Млади

  xsvcsxvsxv;,s v
 • Youth Exchange „Stop techno addiction“ in Turkey

  From 22 to 30 January 2016 in Akçakoca, Turkey is organized youth exchange „Stop techno addiction“.  Association Humanost was a partner organization in this youth exchange with 15 participants. 3 countries (Macedonia, Turkey and Bulgaria), 42 participants, 3 leaders and 9 days activities resulted participants to gain new skills, learn about other cultures and traditions. The objectives of the project: The overall objective of the project is to enable...
 • И ние сме креативни

                    Проектот е поддржан од: Здружението Хуманост со поддршка на Домот за стари лица „ТЕРЗИЕВА“  го реализира проектот „И ние сме креативни“. Со овој проект се предвидени креативни и тематски работилници секој месец за изработка на различни предмети кои се во согласност со планот и програмата на активностите во домот ТЕРЗИЕВА. Со работилниците старите лица ќе имаат можност да ја истакнат...