Јавен повик за прибирање на понуди за набавка на санитарни средства и течен сапун

Певземи: Јавен повик

Здружението за поддршка и развој Хуманост во соработка со Канцеларијата на Фондот за население на Обединетите нации – УНФПА во Северна Македонија, започна со реализација на проектот ак „„Поддршка поврзана со КОВИД-19, која се фокусира на  старите лица “, дел од имплементирање на активностите поврзани со КОВИД-19.

Со цел имплементација на  активностите зацртани во планот за поддршка и заштита  на возрасните и лицата со попреченост од пандемијата предизвикана од корона вирусот КОВИД-19, сместени во установи за заштита на старите лица во Скопје, Куманово, Прилеп и Битола како и ЈУ Специјалниот завод Демир Капија, здружението  Хуманост објавува јавен повик  за прибирање на понуди за набавка на  санитарни  средства и течен сапун.

Право на учество имаат сите правни лица кои поседуваат сертификати за следните продукти:

 

  • Техничка спецификација на санитарни средства

Количина: во зависност од понудената цена

Карактеристики:

– Санитарно средство за секојдневна употреба и бришење на тоалети и мијалници

– Санитарно средство за секојдневна употреба и бришење на подови, ѕидни и подни плочки

 

  • Техничка спецификација на течен сапун

              Количина: во зависност од понудената цена

             Карактеристики:

  • максимална дерматолошка заштита кој содржи 5,5 РН вредност

Документи за пријавување

 

За пријавување на правното лице треба да се достават следните документи:

  • Финансиска понуда со цена за продуктот/услугата изразена без ДДВ (проектот е ослободен од плаќање на ДДВ), препратена со соодветниот сертификат за продуктот.

 

  1. Начин на пријавување

Потребната документација треба да се достави во електронска верзија на е-адресата sashejovanov@humanost.org.mk и/или во печатена верзија (лично или по пошта) на ул. Бранислав Нушиќ 13-1/17, Скопје, најдоцна до 07.10.2020 година.

 

 

 

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *