ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ТИМ ОД ЕКСПЕРТИ за изработка на три (3) стратегии и акциони планови за општините Кисела Вода, Гази Баба и Куманово

Здружението за подршка и резвој Хуманост во рамките на проектот:  Активно вклучување и влијание на граѓанското општество државни и недржавни чинители во превенција и спротивставување на насилен екстремизам во Северна Македонија“, финансиран од Европската Унија во рамки на програмата IPA/2022/434-553, објавува јавен повик за ангажирање на  на тим од експерти за изработка на три (3) стратегии и акциони планови  за општините Кисела Вода, Гази Баба и Куманово за превенција и спротивставување на насилен екстремизам.

ОПШТИ ПРАВИЛА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:  

Заинтересираните лица треба да ги достават следниве документи:

CV (биографија на апликантот/ите) – ANNEX IV KEY EXPERTS

Финансиска понуда (цена по ден), без ДДВ- ANNEX V BUDGET

Предлог Методологија – ANNEX-III-ORGANISATION-METHODOLOGY

на електронска   пошта на  contact@humanost.org.mk    и  sashejovanov@humanost.org.mk   со   назнака „Апликација за  тим од експерти за изработка на општински стратегии“ до 31.10.2023 година.

Преземи јавен повик

 

 

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *