Оглас за вработување на еден (1) физиотерапевт на објекти за живеење со поддршка (мали станбени единици) во општина Демир Капија – полно работно време

„Хуманост“ во моментов вработува еден (1) физиотерапевт кои ќе работат со полно работно време во двете (2) мали станбени единици што ќе работат од август/септември 2021 година, т.е.  еден физиотерапевт во две мали станбени единици од по 5 лица.

Вработувањето ќе се изврши врз основа на договор за проект за периодот август/септември 2021 година – јануари 2023 година (или дополнително продолжување за 6 месеци доколку ЕК одобри продолжување на проектот). По завршувањето на проектот, Здружението Хуманост ќе изврши проценка на потребните позиции во согласност со Правилникот за социјални услуги на Министерството за труд и социјална политика (МТСП) на Република Северна Македонија, за продолжување или скратување на работната позиција.

Аплицирање/Пријавување

Ги повикуваме апликантите даа достават целосна биографија на македонски јазик до 18/06/2021 на contact@humanost.org.mk

Апликантите/Пријавените лица/Кандидатите ќе бидат известени за резултатот од изборот до 20/06/2021. Кандидатите кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат повикани на интервју.

Сите пријави ќе се сметаат за доверливи, во согласност со барањата за заштита на личните податоци.    

За повеќе информации погледнете на Оглас за вработување на еден физиотерапевт-Демир Капија

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *