Модул “Организација и план за работа со корисникот”

Заврши третиот модул “Организација и план за работа со корисникот” од обуката за посебната образовна програма за возрасни “Асистент за нега на лица со Деменција – Алцхајмерова болест и интелектуални попречености”

Преку овој модул идните асистентите се запознаа со начинот на креирање на план за работа со корисникот и самата употребата на планот за работа со корисникот. Исто така се запознаа со улогата и задачите на асистентот за нега на лица со деменција – алцхајмерова болест и интелектуални попречености. Прават разлика помеѓу физиолошко и патолошко стареење, животни циклуси и соработка со семејствата како и на кој начин се води евиденција и документација.

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *