Еразмус + “Ре СТАРТ проект”

Зголемувањето на бројот на луѓе што влегуваат или сакаат да влезат во Европа во потрага по безбедност и во потрага по подобар живот го привлекоа вниманието на светот со трагични сцени. Патувајќи стотици и илјадници километри копнено и преку вода, од Африка, од Блискиот Исток и од Азија, луѓето ризикуваат сè во надеж дека ќе ја постигнат својата цел, а опасноста не завршува на граничниот премин. Среде оваа криза, младите луѓе се најранливи од сите. Многу патуваат со своите семејства, додека многу други се сами. Секој од нив има потреба од заштита и има право на правата гарантирани со Конвенцијата за правата на детето.

Од 2015 година миграцијата на бегалци стана фокус тема на медиумско и политичко внимание низ цела Европа. Како резултат на (граѓанска) војна, социјалната и економската нееднаквост и дискриминација, луѓето се принудени да избегаат од нивните матични земји во потрага по подобар и безбеден живот. Овој процес води до различни предизвици во општеството, образованието и младинската работа како дел од образованието. Поради оваа причина, нашата организација учествуваше во Еразмус+ проектот ” Ре СТАРТ”.


Главен дел од проектот беше обуката која собира 30 младински работници од 9 земји, од 18 до 26 август во Лајпциг, Германија. Нашите учесници престојуваа во Лајпциг и ја спроведуваа обуката во просториите на организацијата “Лаки Панч” во Кужата Селис и во градот Лајпциг. За време на обуката, нашите учесници ги развија своите капацитети за работа со млади луѓе кои се мигранти или бегалци.

Методот на искуствено учење се користеше за време на сите активности на обуката, како најсоодветен пристап и методологија што младинските работници можат да ги користат за опремување и зајакнување на младите мигранти и бегалци не само за подобро социјално вклучување, туку и за сите аспекти на социјалната интеракција во нова средина.

Во текот на овој курс, со користење на иновативни педагошки методи и креативни алатки и методологии, со пријатни и инспиративни средини, колаборативно учење кое се базира на пристап кој се темели на компетентност и ученикот во центарот на вниманието. Младинските работници можеа да истражуваат различни прашања поврзани со темата и научија како да размислуваат и да имаат научени лекции од минатите искуства. Како да се воспостави култура на разновидност, прифаќање и плурализам. Како да се справите со стравот што постои во нашето општество.

Тие открија дека само со тоа што сме отворени за и ги прифаќаме нашите разлики можеме да успееме да ги допреме до обесправените групи, да успееме да ги задржиме учениците во патот на учење и да поттикнеме позитивен став кон учењето низ животот.

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *