Сектор за едукација

Главана цел на секторот за едукација е стекнување со базични и професионални вештина на лицата во социјален ризик. Секторот е започнат со работа од 2013 година и до сега се реалзирани низа на успешни обуки од страна на професиналниот тим на обучувачи на здружението.

Главни активности на делување на секторот за едукација се:

  Едукација на негуватели/ки за нега на стари лица 

  • Обуки за сертифицирање на негуватели/ки за нега на старите лица во домашни услови.
  • Развивање и верифицирање на нови програми за Геронтологија

За повеќе информации за верифицираната програма за негуватели/ки за нега на стари лица во домашни услови кликнете ТУКА

Едукација на личен асистент на лица со попреченост

  • Обуки за сертифицирање на лични асистенти на лица со попреченост

За повеќе информации за верифицираната програма „Личен асистент на лицата со попреченост“ кликнете ТУКА

Обуки за лицата во социјален ризик

  • Организирање на обуки за первенција на лицата во социјален ризик
  • Обуки за потикнување на активно граѓанско учество
  • Обуки за стекнување на животни вештини, вработување и застапување

Доколку ви се потребни повеќе информации можете да не контактирате на следната е-маил адреса: edukacija@humanost.org.mk