Организациска Структура

 

Собрание

  • Составено од сите членови на Хуманост

Управен одбор :

  • Ивана  Павловска- Претседателка
  • Елена Ѓоревска – Член
  • Воислав Груевски – Член

Надзорен одбор:

  • Мирјана Пешиќ – Член
  • Моника Лукровска – Член
  • Станка Божиновска- Член

Извршна канцеларија:

  • Сашко Јованов-Извршен директор
  • Весна  Лазоровска -Секретар
  • Емилија Робановска- Програмски координатор