“Обука за Асистент за грижа на стари лица во домашни услови”.

Оглас за пријавување за обука

Здружението Хуманост објавува оглас за пријавување за  “Обука за Асистент за грижа на стари лица во домашни услови”.

Информации за обукатa

Времетраење: 4 месеци за 6 модули (теорија 210 часа или 35 дена, пракса 180 часа или 30 дена и обука на работно место 90 часа или 15 дена)

* По завршување на обуката учесниците ќе добијат сертификат за посетување на обуката- Асистен за грижа на стари лица во домашни услови.

* Обуката е бесплатна

Цел и програма за обука

Целта на обуката е стекнување на професионални вештини за грижа за стари лица и нивно сертифицирање.

Програмата се состои од 6 модули (преку теоретски, практичен дел и обука на работно место)

Модул 1: Одржување на домот

Модул 2: Поддршка за извршување на секојдневните активности

Модул 3: Ергономски принципи

Модул 4: Заштита на старите лица

Модул 5: Психо-социјална поддршка

Модул 6: Задачи од медицински аспект

Програмата „Аситенти за грижа на стари лица во домашни услови“ е верифицирна од страна на Министерството за образование и наука и Центарот за образование на возрасни.

Кандидатките треба да ги исполнуваат следните општи услови:

  • Завршено основнo или средно образование
  • лицата да се активни баратели на работа подолго од една година
  • Изградени комуникациски способности
  • Државјанин на Република Македонија

За работното место предност ќе имаат кандидатки кои:

  • Имаат искуство во иста или слична дејност
  • Се ведри и позитивни личности

Заинтересираните кандидати треба да достават кратка биографија на следнава е-маил адреса edukacija@humanost.org.mk  или доколку имате дополнителни прашања јавете се на  077/963-672.

Рок за аплицирање за обуката 28.03.2016

Ве молиме во апликацијата да наведете телефон за контакт и e-mail адреса.

Документите со назнака/предмет на пораката Асистенти за нега на стари лица во домашни услови.

Во рок од 3 дена од завршувањето на огласот,  кандидатките кои најдобро одговараат на критериумите  дадени погоре ќе бидат повикани на интервју.

_______________________________________________________________________

Програмата „Асистенти за грижа на стари лица во домашни услови“ на Хуманост е верифицирна од страна на Министерството за образование и наука со решение број 11-6903/4  и Центарот за образование на возрасни со решение број 09-218/4 

 

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *