Oбука за Персонални асистенти за инвалидни лица

Oбука за Персонални асистенти за инвалидни лица, во Скопје со завршено намалку средно образование. Здружението Хуманост во соработка со АВРМ, Ценатрот за вработување на Град Скопје и Центарот за обрзование на возрасните спроведува обука за „Лични асистенти за лица со попреченост “.  Евиденираните невработени лица имаат право за учество во обуката за побарувани занимања на пазарот на трудот.  Обуката ќе се реализира во период од август до ноември 2018 .  По завршување на обуката кандидатите ќе  можат да работат со лица со попреченост и изберат свој  провајдерот.