Category: Uncategorized

Training course „Where ideas become projects” in Zakopane, Poland

  The project “Erasmus+, where ideas become projects” is designed as 2 trainings which are planned to help youth workers, educators, volunteers coming from partner organizations to develop their ideas and to put them into the application form for Erasmus+ programme in the sector of youth. The first training  take place 20th-28th of March in Zakopane, Poland. During the first training course participant learned more about E+ opportunities (focusing...

Асистенти за нега на стари лица во домашни услови

Поддржано од   Општина Центар Здружението Хуманост во периодот од Април до Јули 2016 година, ќе ја спроведе обуката  „Асистенти за нега на стари лица во домашни услови“ од верифицираната програма во Скопје. Обукатa е финасиски подджана од општина Центар. 1o учесници , кој се дел од оваа обука ќе  се стекнат со сертифицирани професионални вештини за нега на стари  и изнемогнати лица во домашни услови. Програмата е верифицирана...

Обука на Асистенти за грижа на стари лица во домашни услови

Оглас за пријавување за обука Здружението Хуманост објавува оглас за пријавување за  “Обука за Асистент за грижа на стари лица во домашни услови”. Информации за обукатa Времетраење: 4 месеци за 6 модули (теорија 210 часа или 35 дена, пракса 180 часа или 30 дена и обука на работно место 90 часа или 15 дена) * По завршување на обуката учесниците ќе добијат сертификат за посетување на обуката- Асистен за...