Category: Проекти

Regional project “Taking action for social inclusion of older people “, financed by the European Union

This project is funded by European Union Regional project “Taking action for social inclusion of older people “, financed by the European Union Kick-off Meeting, 13.04.2016   On 13.04.2016 in the premises of the Macedonian Red Cross held its first initial meeting within the project “Taking action for social inclusion of the elderly”, financed by the European Union. The purpose of the meeting is to present the objectives of...

Проект за социјална инклузија на стари лица

Проектот е финансиран од Европската унија   Подобрување на капацитетите на граѓанските организации и нивно вклучување во процесите на креирање на политики и донесување одлуки за социјално вклучување на старите лица во земјите од Западен Балкан на национално и регионално ниво има за цел регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“. Проектот е финансиран од Европската унија и ќе се имплементира во следните три години...

И ние сме креативни

                  Проектот е поддржан од: Здружението Хуманост со поддршка на Домот за стари лица „ТЕРЗИЕВА“  го реализира проектот „И ние сме креативни“. Со овој проект се предвидени креативни и тематски работилници секој месец за изработка на различни предмети кои се во согласност со планот и програмата на активностите во домот ТЕРЗИЕВА. Со работилниците старите лица ќе имаат можност да ја истакнат...