Category: Проекти

Одржливо зајакнување на локалните здравствени системи во Западен Балкан: Подобрување на здравјето на постарите луѓе погодени од пандемијата COVID-19 и пренесување на знаењето за мобилна нега и поддршка од Австрија на Западен Балкан

Локација на проектот: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, СРБИЈА И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Вкупна вредност на проектот:  1.029.384,21 KM (526.315,79 ЕУР) Финансиран од:  Министерство за социјални работи на Австрија (500.000,00 евра) Партнери во проектот: Здружение за помош и развој „ХАЈДЕ“ Сараево, Босна и Херцеговина Здружение „Партнерство за јавно здравје“ Сараево, Босна и Херцеговина Здружение за поддршка и развој Хуманост, Скопје, Северна Македонија    Јавна установа „Центар за социјална работа“ Бања Лука, Босна и...

Step by Step-Kick off meeting Lite

Денес го одржавме првиот иницијален состанок со нашите партнери InterAktion Eco – Logic United Societies of Balkans Serged Association на КА2 проектот за образование на возрасните, Step by Step Action for Active Inclusion of Marginalized Group of People. На инициланиот состанок покрај меѓусебното запознавање на сите партнери, дискутиравме и за предвидените активности на проектот, времнската рамка за имплементација на истите, начин на комуникација и меѓусебна взаемна партнерска соработка. Следете...

Оглас за вработување на еден (1) социјален работник или дефектолог во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единици) во општина Демир Капија – скратено работно време

„Хуманост“ во моментов вработува еден (1) социјален работник или дефектолог кои ќе работат со полно работно време во двете (2) мали станбени единици што ќе работат од  септември/октомври 2021 година, т.е. по еден социјален работник или дефектолог на мала станбена единица од по 5 лица. Вработувањето ќе се изврши врз основа на договор за проект за периодот септември/ октомври и 2021 година – јануари 2023 година (или дополнително продолжување за 6 месеци...

Оглас за вработување на две (2) медицински сестри во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единици) во општина Демир Капија – полно работно време

„Хуманост“ во моментов вработува две (2) медицински сестри кои ќе работат со полно работно време во двете (2) мали станбени единици што ќе работат од  септември/октомври 2021 година, т.е. по една медицинска сестра на мала станбена единица од по 5 лица. Вработувањето ќе се изврши врз основа на договор за проект за периодот септември/октомври 2021 година – јануари 2023 година (или дополнително продолжување за 6 месеци доколку ЕК одобри...

Оглас за вработување на еден (1) физиотерапевт на објекти за живеење со поддршка (мали станбени единици) во општина Демир Капија – полно работно време

„Хуманост“ во моментов вработува еден (1) физиотерапевт кои ќе работат со полно работно време во двете (2) мали станбени единици што ќе работат од септември/октомври 2021 година, т.е.  еден физиотерапевт во две мали станбени единици од по 5 лица. Вработувањето ќе се изврши врз основа на договор за проект за периодот септември/октомври  2021 година – јануари 2023 година (или дополнително продолжување за 6 месеци доколку ЕК одобри продолжување на проектот)....

Оглас за вработување на десет (10) негуватели/асистенти/едукатори во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единици) во општина Демир Капија – полно работно време

„Хуманост“ во моментов вработува десет (10) негуватели/асистенти/едукатори во станбени единици за поддржано живеење кои ќе работат со полно работно време во двете (2) мали станбени единици што ќе работат од септември/октомври  2021 година, т.е. по пет (5) негуватели/асистенти/едукатори на мала станбена единица од по 5 лица. Вработувањето ќе се изврши врз основа на договор за проект за периодот  септември/октомври 2021 година – јануари 2023 година (или дополнително продолжување за 6...

Оглас за вработување на двајца (2) координатори на услуги во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единиц) во општина Демир Капија

„Хуманост“ во моментов вработува двајца (2) координатори на услуги кои ќе работат со полно работно време во двете (2) мали станбени единици што ќе работат од  септември/октомври 2021 година, т.е. по еден координатор на мала станбена единица по 5 лица корисници на услугата со интелектуална попреченост. Вработувањето ќе се изврши врз основа на договор за проект за периодот септември/ октомври  2021 година – јануари 2023 година (или дополнително продолжување...

Сертифицирање на тимот ХуманаС од Демир Капија

ХуманаС го прошири својот тим со тоа што додели сертификати на нови 10 негуватели за помош и нега во домот во општина Демир Капија. Оваа активност е дел од проектот Подобрување на социјални услуги кој е финансиски подржан од Министерство за труд и социјална политика . Ќе следи втората фаза од проектот, а тоа е испорака на услугата на ниво на општина Д.Капија до 20 корисници од општината на...

Step-by-Step Action for Active Inclusion of Marginalized Group of People

Summary In general, social exclusion refers to processes that prevent individuals, groups or communities from accessing the rights, opportunities and resources that are normally available to members of society; responsible for social exclusion are often structural forces, such as: laws, public policies, institutional practices, organizational behaviors, and prevailing ideologies, values and beliefs. The list of marginalized groups of people of social exclusion can be extended almost ad infinitude and...

Зајакнување на отпорноста на старите лица и лицата со попреченост за време на КОВИД-19 и идни катастрофи

Проектот „Зајакнување на отпорноста на старите лица и лицата со попреченост за време на КОВИД-19 и идни катастрофи“ е тригодишна иницијатива во регионот на Западен Балкан, координирана од Црвениот крст на Србија и поддржана од Европската унија, Австриската агенција за развој и Австрискиот Црвен крст. Започна кон крајот на 2020 година, тој ги поврзува партнерите од националните друштва на Црвениот крст и здруженија на граѓани од Албанија, Босна и...