Category: Огласи

Покана за поднесување понуди за поддршка на мали проекти

Црвениот крст на Република Македонија и ЗГ Хуманост во рамките на Регионалниот проект „Преземи акција за социјална инклузија на старите лица, финансиран од Европската Унија објавува Покана за поднесување понуди за поддршка на мали проекти за здруженија на граѓани во земјата. Документацијата за поднесување на понудите е дадена во прилог: Анекс Ф – Покана за за поднесување понуди, Формулар – Апликација за мал проект Анекс Г – Договор ИЗЈАВА...

ОГЛАС ЗА платен РАБОТЕН АНГАЖМАН

Здружението Хуманост има потреба од негуватели/ки на стари лица во домашни услови. Предност имаат лица кои се веќе сертифицирани или имаат работно искуство во областа. За останатите кои имаат желба да работат со стари лица ќе биде обезбедена  практична и теоретска обука за стекнување на професионални вештини за негувател/ка во домашни услови од страна на Хуманост. Доколку сте невработени и  имате желба да работите со стари лица во домашни...