Posts by Humanost:

 • Национален состанок на мрежата на граѓански организации за социјална инклузија на старите лица

    Проектот е финасисран од Европска унија   Црвениот крст на Република Македонија и Хуманост во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, финансиран од Европската Унија, организираат Национален состанок, кој ќе се одржи од 1 до 3 јуни 2016 година во центарот „Солферино“ во Струга. Целта на националниот состанокот е да се подготви стратешки план за работа на мрежата на граѓански организации...
 • Помош на граѓанските организации (ГО) во стекнување на лиценци за обезбедување на социјални услуги – исполнување на стандардите за квалитет во Југоисточна Европа

  Поддржано од ИРИС Мрежата за подобрување на социјалните услуги во ЈИЕ Здружението Хуманост од Април до Октомври 2016 година е дел од програмата за менторство “Помош на граѓанските организации (ГО) во стекнување на лиценци за обезбедување на социјални услуги – исполнување на стандардите за квалитет во Југоисточна Европа“ во доменот на на проектот  “Подобрување на социјалните услуги во Југоисточна Европа, преку зајакнување на националните и регионалните ИРИС мрежи ”
 • Програма за Негуватели/ки за нега на стари лица

  Обука на Негувател/ка за нега на стари лица Главна цел на секторот за едукација е организрање на обуки за Негуватели/ки за нега на стари лица. Краток вовед Како резултат на процесот на демографско стареење се поголем е бројот на стари лица, кои имаат потреба од помош и нега во домашни услови. Искуствата покажуваат дека се поголем е бројот на семејства кои во обезбедувањето грижа и нега за своите страри...
 • Асистенти за нега на стари лица во домашни услови

  Поддржано од   Општина Центар Здружението Хуманост во периодот од Април до Јули 2016 година, ќе ја спроведе обуката  „Асистенти за нега на стари лица во домашни услови“ од верифицираната програма во Скопје. Обукатa е финасиски подджана од општина Центар. 1o учесници , кој се дел од оваа обука ќе  се стекнат со сертифицирани професионални вештини за нега на стари  и изнемогнати лица во домашни услови. Програмата е верифицирана...
 • Младинска рамена „Размислувај без граници“/ Youth Exchange „Think Big“

  Oд 15 до 21 Април во Јалова (Yalova), Турција се одржа младинската размена „Размислувај без граници“ (Think Big) со вкупно 45 учесници од три држави и тоа Турција, Грција и Македонија. Целта на оваа размена беше  да им се помогне на младите и младинските работници да размислат на поголемата слика  за развој на нови бизнис идеи , да го откријат, унапредат и  во иднина  да го  развијат својот креативен...
 • Regional project “Taking action for social inclusion of older people “, financed by the European Union

  This project is funded by European Union Regional project “Taking action for social inclusion of older people “, financed by the European Union Kick-off Meeting, 13.04.2016   On 13.04.2016 in the premises of the Macedonian Red Cross held its first initial meeting within the project “Taking action for social inclusion of the elderly”, financed by the European Union. The purpose of the meeting is to present the objectives of...
 • Проект за социјална инклузија на стари лица

  Проектот е финансиран од Европската унија   Подобрување на капацитетите на граѓанските организации и нивно вклучување во процесите на креирање на политики и донесување одлуки за социјално вклучување на старите лица во земјите од Западен Балкан на национално и регионално ниво има за цел регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“. Проектот е финансиран од Европската унија и ќе се имплементира во следните три години...
 • “Обука за Асистент за грижа на стари лица во домашни услови”.

  Оглас за пријавување за обука Здружението Хуманост објавува оглас за пријавување за  “Обука за Асистент за грижа на стари лица во домашни услови”. Информации за обукатa Времетраење: 4 месеци за 6 модули (теорија 210 часа или 35 дена, пракса 180 часа или 30 дена и обука на работно место 90 часа или 15 дена) * По завршување на обуката учесниците ќе добијат сертификат за посетување на обуката- Асистен за...
 • Млади

  xsvcsxvsxv;,s v
 • Youth Exchange „Stop techno addiction“ in Turkey

  From 22 to 30 January 2016 in Akçakoca, Turkey is organized youth exchange „Stop techno addiction“.  Association Humanost was a partner organization in this youth exchange with 15 participants. 3 countries (Macedonia, Turkey and Bulgaria), 42 participants, 3 leaders and 9 days activities resulted participants to gain new skills, learn about other cultures and traditions. The objectives of the project: The overall objective of the project is to enable...