Posts by Humanost:

 • Асистенти за нега на стари лица во домашни услови

  Поддржано од   Општина Центар Здружението Хуманост во периодот од Април до Јули 2016 година, ќе ја спроведе обуката  „Асистенти за нега на стари лица во домашни услови“ од верифицираната програма во Скопје. Обукатa е финасиски подджана од општина Центар. 1o учесници , кој се дел од оваа обука ќе  се стекнат со сертифицирани професионални вештини за нега на стари  и изнемогнати лица во домашни услови. Програмата е верифицирана...
 • Младинска рамена „Размислувај без граници“/ Youth Exchange „Think Big“

  Oд 15 до 21 Април во Јалова (Yalova), Турција се одржа младинската размена „Размислувај без граници“ (Think Big) со вкупно 45 учесници од три држави и тоа Турција, Грција и Македонија. Целта на оваа размена беше  да им се помогне на младите и младинските работници да размислат на поголемата слика  за развој на нови бизнис идеи , да го откријат, унапредат и  во иднина  да го  развијат својот креативен...
 • Regional project “Taking action for social inclusion of older people “, financed by the European Union

  This project is funded by European Union Regional project “Taking action for social inclusion of older people “, financed by the European Union Kick-off Meeting, 13.04.2016   On 13.04.2016 in the premises of the Macedonian Red Cross held its first initial meeting within the project “Taking action for social inclusion of the elderly”, financed by the European Union. The purpose of the meeting is to present the objectives of...
 • Проект за социјална инклузија на стари лица

  Проектот е финансиран од Европската унија   Подобрување на капацитетите на граѓанските организации и нивно вклучување во процесите на креирање на политики и донесување одлуки за социјално вклучување на старите лица во земјите од Западен Балкан на национално и регионално ниво има за цел регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“. Проектот е финансиран од Европската унија и ќе се имплементира во следните три години...
 • “Обука за Асистент за грижа на стари лица во домашни услови”.

  Оглас за пријавување за обука Здружението Хуманост објавува оглас за пријавување за  “Обука за Асистент за грижа на стари лица во домашни услови”. Информации за обукатa Времетраење: 4 месеци за 6 модули (теорија 210 часа или 35 дена, пракса 180 часа или 30 дена и обука на работно место 90 часа или 15 дена) * По завршување на обуката учесниците ќе добијат сертификат за посетување на обуката- Асистен за...
 • Млади

  xsvcsxvsxv;,s v
 • Youth Exchange „Stop techno addiction“ in Turkey

  From 22 to 30 January 2016 in Akçakoca, Turkey is organized youth exchange „Stop techno addiction“.  Association Humanost was a partner organization in this youth exchange with 15 participants. 3 countries (Macedonia, Turkey and Bulgaria), 42 participants, 3 leaders and 9 days activities resulted participants to gain new skills, learn about other cultures and traditions. The objectives of the project: The overall objective of the project is to enable...
 • И ние сме креативни

                    Проектот е поддржан од: Здружението Хуманост со поддршка на Домот за стари лица „ТЕРЗИЕВА“  го реализира проектот „И ние сме креативни“. Со овој проект се предвидени креативни и тематски работилници секој месец за изработка на различни предмети кои се во согласност со планот и програмата на активностите во домот ТЕРЗИЕВА. Со работилниците старите лица ќе имаат можност да ја истакнат...