Posts by Humanost:

 • ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ за развој на Програмата за рехабилитација и реинтеграција (R&R)

  Здружението за поддршка и развој Хуманост, објавува јавен повик за ангажирање на експерт/ти за развој на Програмата за рехабилитација и реинтеграција (R&R).  Заинтересираните лица треба да ги достават следниве документи кои се објавени на веб страната и истите може да се преземат: CV (биографија на експертот, и ако е апликативно за неговите партнери со кои е здружен)  Финансиска понуда , цена изразена без ДДВ ANNEX V BUDGET Референтна листа на...
 • ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ за развој на мрежа водена по принципот „од луѓе до луѓе“, заедно со нејзина комуникациска стратегија

  Здружението за поддршка и развој Хуманост, објавува јавен повик за ангажирање на експерт за развој на мрежа водена по принципот „од луѓе до луѓе“, заедно со нејзина комуникациска стратегија. Заинтересираните лица треба да ги достават следниве документи кои се објавени на веб страната и истите може да се преземат: CV (биографија на експертот, и ако е апликативно за неговите партнери со кои е здружен) Финансиска понуда , цена изразена...
 • ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ТИМ ОД ЕКСПЕРТИ за изработка на три (3) стратегии и акциони планови за општините Кисела Вода, Гази Баба и Куманово

  Здружението за подршка и резвој Хуманост во рамките на проектот: „ Активно вклучување и влијание на граѓанското општество државни и недржавни чинители во превенција и спротивставување на насилен екстремизам во Северна Македонија“, финансиран од Европската Унија во рамки на програмата IPA/2022/434-553, објавува јавен повик за ангажирање на  на тим од експерти за изработка на три (3) стратегии и акциони планови  за општините Кисела Вода, Гази Баба и Куманово за превенција и спротивставување на насилен екстремизам....
 • Silent

  Хуманост e партнер на проектот SILENT, заедно со партнерските организации InterAktion, International Parents’ Alliance, Rightchallenge, Društvo učiteljev gluhih Slovenije, Center for Social Innovation – CSI. Во склоп на SILENT проектот се креира флексибилна платформа за учење која им овозможува на сите членови на семејството самостојно да учат за глувоста, знаковните јазици и социјалната вклученост на самонасочен начин. Во 5 модули, сите членови на семејството учат за се што е...
 • Јавен оглас за пријавуавње за обука „Негувател/ка за стари лица “

  Информации за проектот и обуката Здружението за подршка и развој Хуманост во рамки на проектот „Одржливо зајакнување на локалните здравствени системи во Западен Балкан: Подобрување на здравјето на постарите луѓе погодени од пандемијата COVID-19 и пренесување на знаењето за мобилна нега и поддршка од Австрија на Западен Балкан“ финансиран од Австриското Министерството за труд и социјална политика, отвара јавен повик до сите заинтересирани лица кои сакаат да се стекнат...
 • Одржливо зајакнување на локалните здравствени системи во Западен Балкан: Подобрување на здравјето на постарите луѓе погодени од пандемијата COVID-19 и пренесување на знаењето за мобилна нега и поддршка од Австрија на Западен Балкан

  Локација на проектот: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, СРБИЈА И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Вкупна вредност на проектот:  1.029.384,21 KM (526.315,79 ЕУР) Финансиран од:  Министерство за социјални работи на Австрија (500.000,00 евра) Партнери во проектот: Здружение за помош и развој „ХАЈДЕ“ Сараево, Босна и Херцеговина Здружение „Партнерство за јавно здравје“ Сараево, Босна и Херцеговина Здружение за поддршка и развој Хуманост, Скопје, Северна Македонија    Јавна установа „Центар за социјална работа“ Бања Лука, Босна и...
 • Повик за изразување на интерес- експерт за изработка на студија

  Превземи:ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС Референца: 650/0302-9   Hilfswerk International го спроведува проектот „Одржливо зајакнување на локалните здравствени системи во Западен Балкан: Подобрување на здравјето на постарите лица погодени од пандемијата COVID-19 и трансфер на знаење во мобилната нега и поддршка од Австрија во регионот на Западен Балкан“ финансиран од страна на Сојузното Министерство за социјални работи, Република Австрија, со партнер за имплементација „ХУМАНОСТ“ од  Северна Македонија. Целокупниот проект...
 • Јавен повик за прибирање на понуди за адаптација и реконструкција на два објекта за отварање на две мали станбени единици за поддржано живеење.

  Превземи: Повик за реконструкција Превземи: Анекс1 за објект 2   Во рамки на проектот “Supporting the resettlement of persons with intellectual disabilities from the residential institution of Demir Kapija into community based supported living settings” со референтен број IPA/2019/414-203 кој се имплементираат под ЕУ грантовата шема „Поддршка за процес на деинституционализација во социјален сектор“ која го поддржува процесот на деинституционализација во корист на услугите базирани на заедницата, имплементација на одржливо...
 • Препораки за постари лица за време на топлотен бран

  Лицата на возраст од 65 години и постари лица се изложени на зголемен ризик од болести поврзани со топлина и им е потребна посебна грижа во топло време. Фактори на ризик вклучуваат живеење сам/а, хронични медицински проблеми и одредени лекови. Се препорачува да се преземат чекори за да се спречи топлинскиот стрес во деновите кога се предвидува дека температурата ќе се искачи над 30 ° C или повеќе. Фактори...
 • Step by Step-Kick off meeting Lite

  Денес го одржавме првиот иницијален состанок со нашите партнери InterAktion Eco – Logic United Societies of Balkans Serged Association на КА2 проектот за образование на возрасните, Step by Step Action for Active Inclusion of Marginalized Group of People. На инициланиот состанок покрај меѓусебното запознавање на сите партнери, дискутиравме и за предвидените активности на проектот, времнската рамка за имплементација на истите, начин на комуникација и меѓусебна взаемна партнерска соработка. Следете...