Јавен повик за прибирање на понуди за набавка на пелени за возрасни

Превземи: Јавен повик Здружението за поддршка и развој Хуманост во соработка со Канцеларијата на Фондот за население на Обединетите нации – УНФПА во Северна Македонија, започна со реализација на проектот ак „„Поддршка поврзана со КОВИД-19, која се фокусира на  старите лица “, дел од имплементирање на активностите поврзани со КОВИД-19. Со цел имплементација на  активностите зацртани во планот за поддршка и заштита  на возрасните и лицата со попреченост од пандемијата предизвикана од корона вирусот КОВИД-19, сместени во установи за заштита на старите лица во Скопје, Куманово, Прилеп и Битола како и ЈУ Специјалниот завод Демир Капија, здружението  Хуманост објавува јавен повик  за прибирање на понуди за набавка на  пелени за возрасни Право на учество имаат сите правни лица кои поседуваат сертификати за следните продукти:   Техничка спецификација на плени за возрасни Количина: во зависност од понудената цена Карактеристики: пелени за возрасни за еднократна употреба кои овозможуваат дискретна удобност и сигурна заштита … Continue reading Јавен повик за прибирање на понуди за набавка на пелени за возрасни