Јавен повик за прибирање на понуди за набавка на средства за дезинфекција на раце и површини, медицински ракавици и заштитни маски .

Превземи: Јавен повик Здружението за поддршка и развој Хуманост во соработка со Канцеларијата на Фондот за население на Обединетите нации – УНФПА во Северна Македонија, започна со реализација на проектот ак „„Поддршка поврзана со КОВИД-19, која се фокусира на  старите лица “, дел од имплементирање на активностите поврзани со КОВИД-19. Со цел имплементација на  активностите зацртани во планот за поддршка и заштита  на возрасните и лицата со попреченост од пандемијата предизвикана од корона вирусот КОВИД-19, сместени во установи за заштита на старите лица во Скопје, Куманово, Прилеп и Битола како и ЈУ Специјалниот завод Демир Капија, здружението  Хуманост објавува јавен повик  за прибирање на понуди за набавка на средства за дезинфекција на раце  и површини, медицински ракавици и заштитни маски. Право на учество имаат сите правни лица кои поседуваат сертификати за следните продукти:   Техничка спецификација на средствата за дезинфекција на раце и површини Количина: во зависност од понудената цена … Continue reading Јавен повик за прибирање на понуди за набавка на средства за дезинфекција на раце и површини, медицински ракавици и заштитни маски .