Јавен повик за прибирање на понуди за набавка на маици и ранци со дигитален принт за потребите на социјалното претпријатие ХуманаС

Превземи: Јавен повик-маици и ранци Здружението Хуманост почнувајќи од  мај 2019 година започна со спроведување на планот за поддршка на социјалното претпријатие ХуманаС, финансиран преку програмата за регрантирање на проектот Отвораме можности наменет за економското јакнење на Ромките преку создавање социјално претпријатие и интегрирање на партнери од локалните власти и невладиниот сектор, имплементиран од ХЕРА а финансиран од Европската унија. Краток опис на социјалното претријатие ХуманаС Социјално претпријатие  ХуманаС претставува сервис за нега во домашни услови (палијативна нега)  на стари лица и лица со попреченост без оглед на нивниот здравствен и социјален статус. Мисија на социјалното претпријатие: Подобрување на општествените процеси и состојби преку обезбедување на професионална грижа и нега на стари лица во домашни услови  и овозможување социјална инклузија и работни места за лицата во социјален ризик и долгорочно невработените лица. Социјални цели: помош и подобрување на квалитетот на живот на старите лица, лицата со попреченост и лицата со … Continue reading Јавен повик за прибирање на понуди за набавка на маици и ранци со дигитален принт за потребите на социјалното претпријатие ХуманаС