Јавен повик за ангажирање на специјалист за социјални медиуми за потребите на социјалното претриајтие ХуманаС

        До: Сите заинтересирани страни                                                                      Број 0302- 107 Дата: 05.11.2018 Превземи Јавен повик Предмет: Јавен повик за ангажирање на  специјалист за социјални медиуми за потребите на социјалното претриајтие ХуманаС Здружението Хуманост почнувајќи од  јануари па се до декември 2018 година започнаа со спроведување на старт уп поддршката за реалзиација на бизнис планот за социјалното претриајтие ХуманаС.  Старт уп грантот е дел од проектот Смарт Стар, поддржан од Европската унија и во реалзиација на Центарот за истражување и креирање на политики (ЦРПМ). Краток опис на социјалното претријатие Социјално претпријатие  ХуманаС претставува сервис за нега на стари лица, лица со попреченост,  во домашни услови (палијативна нега) без оглед на нивниот здравствен и социјален статус. Мисија … Continue reading Јавен повик за ангажирање на специјалист за социјални медиуми за потребите на социјалното претриајтие ХуманаС