Јавен оглас за пријавуавње за обука „Негувател/ка за стари лица “

Информации за проектот и обуката Здружението за подршка и развој Хуманост во рамки на проектот „Одржливо зајакнување на локалните здравствени системи во Западен Балкан: Подобрување на здравјето на постарите луѓе погодени од пандемијата COVID-19 и пренесување на знаењето за мобилна нега и поддршка од Австрија на Западен Балкан“ финансиран од Австриското Министерството за труд и социјална политика, отвара јавен повик до сите заинтересирани лица кои сакаат да се стекнат со вештини, компетенции за  „Негувател/ка  за стари лица“  Оваа обука ќе биде комбинација од верифицраната програма за образование на возрасни од Хуманост и Австриската програма за негувател/ка за стари лица. Обуката се реализира од страна на стручни лица, со долгогодишно научно и практично искуство во секоја од предвидените модули, преку која учесниците можат да се стекнат со практични и теоретски знаења, вештини и компетенции за „Негувател/ка за стари лица“. По завршување на едукативниот  и практичниот дел, се врши проверка на стекнатите … Continue reading Јавен оглас за пријавуавње за обука „Негувател/ка за стари лица “