Јавен оглас за пријавуавње за обука за стручно образование базирани на креирана образовна програма „Негувател/ка за стари лица “.

Превземи: Јавен повик_обука Превземи: Пријава_повик_обука До: Сите заинтересирани страни                                                                                                                     Број:0302-82 Дата: 07.12.2020 Предмет: Јавен оглас за пријавуавње за обука за стручно образование базирани на  креирана образовна програма „Негувател/ка за стари лица “. Информации за проектот и обуката Здружението за подршка и развој Хуманост во рамки на добиениот грант за подобрување на социјалните услуги „Воспоставување на современи социјални услуги во заедницата во општина Демир Капија (помош и нега во домот)„ финансиран од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка во соработка со општина Демир Капија, отвара јавен повик до сите заинтересирани лица кои сакаат … Continue reading Јавен оглас за пријавуавње за обука за стручно образование базирани на креирана образовна програма „Негувател/ка за стари лица “.