Јавен оглас за прибирање на понуди за набавка на маици и ранци со дигитален принт.

Превземи: Јавен повик_0302-29 I.Информации за проектот и услугата Здружението за подршка и развој Хуманост во рамки на добиениот грант за подобрување на социјалните услуги „Воспоставување на современи социјални услуги во заедницата во општина Демир Капија (помош и нега во домот)„ финансиран од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка во соработка со општина Демир Капија. Воспоставување на услугата помош и нега во домот е со времтраење од 5 месеци. Испорака на услугата помош и нега во домот е со времетраење од 12 месеци по воспоставувањето на услугата. Испораката на услугата помош и нега во домот ќе се дава на вкупно 20 корисници ( стари и изнемоштени лица, лица со хронични болести и лица со попреченост). Во рамките на добиениот грант и воспоставување на услугата помош и нега во домот предвидено е набавка на 10 маици и 10 ранци со дигитален принт. Со цел имплементација на оваа фаза од грантот, … Continue reading Јавен оглас за прибирање на понуди за набавка на маици и ранци со дигитален принт.