Јавен оглас за прибирање на понуди за набавка на шкаф за гардероба, работно биро и канцелариска столица.

Превземи: Јавен повик_0302-27 I.Информации за проектот и услугата Здружението за подршка и развој Хуманост во рамки на добиениот грант за подобрување на социјалните услуги „Воспоставување на современи социјални услуги во заедницата во општина Демир Капија (помош и нега во домот)„ финансиран од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка во соработка со општина Демир Капија. Воспоставување на услугата помош и нега во домот е со времтраење од 5 месеци. Испорака на услугата помош и нега во домот е со времетраење од 12 месеци по воспоставувањето на услугата. Испораката на услугата помош и нега во домот ќе се дава на вкупно 20 корисници ( стари и изнемоштени лица, лица со хронични болести и лица со попреченост). Во рамките на добиениот грант и воспоставување на услугата помош и нега во домот предвидено е набавка на еден (1) за шкаф за гардероба, едно (1) работно биро и  една (1) канцелариска столица. Со … Continue reading Јавен оглас за прибирање на понуди за набавка на шкаф за гардероба, работно биро и канцелариска столица.