Студиска посета Австрија

  Во рамки на проект: “Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“ здруженијата Хуманост и Еко Логик ја остварија првата студиска посета во Австрија. Здруженијата Еко Логик и  Хуманост за време на првата студиска посета посетија вкупно три невладини организации од Грац и Трофајак и остварија состанок со две интернационални органзации- експерти. * Грац 03.05.2018.- Интернационален состанок Во рамките на оваа посета првиот ден се оствари средба со неколку консултанти и едукатори, претставници на организациите UniT – Австрија, Mhtconsult – Данска и VNB – Германија. Темата на состанокот беше одржливост во работењето каде што беа   споделени искуствата на организациите во полето на вработувањето, одржливоста  и развивање на едукативните програми кои се во корист на невработени млади, возрасни и припадници на маргинализираните заедници.   04.05.2018 Состанок со интернационалните ексерти од организациите Mhtconsult – Данска и VNB – Германија Вториот ден од посетата на состанокот со Mhtconsult – Данска и … Continue reading Студиска посета Австрија