Потпишани договори со 12 граѓански здруженија за поддршка на проекти за социјална инклузија на старите лица

Во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“ финансиран од Европската унија, финансиски поддржан од Австрискиот Црвен крст и Австриската агенција за развој, Црвениот крст на Република Македонија и здружението Хуманост како зеднички партнери во проектот, објавија повик до граѓанските здруженија за поддршка на проекти за социјална инклузија на старите лица. Врз основа на направената евалуација беа селектирани  проекти на 12 граѓански здруженија. Црвениот крст на Република Македонија и Хуманост на 01ноември 2017 година одржаа средба со претставници на  граѓанските здруженија на која беа потпишани договори за поддршка на проектите за социјална инклузија на старите лица. Од страна на генералниот секретар на Црвениот крст на РМ г-дин Саит Саити беа упатени честитки до граѓанските здруженија добитници на под-грантовите и беше изразено задоволство од нивниот интерес да се вклучат и дадат придонес воостварување на  подобра социјална вклученост на старите лица во заедниците. Претставниците на граѓанските … Continue reading Потпишани договори со 12 граѓански здруженија за поддршка на проекти за социјална инклузија на старите лица