Помош на граѓанските организации (ГО) во стекнување на лиценци за обезбедување на социјални услуги – исполнување на стандардите за квалитет во Југоисточна Европа

Поддржано од ИРИС Мрежата за подобрување на социјалните услуги во ЈИЕ Здружението Хуманост од Април до Октомври 2016 година е дел од програмата за менторство “Помош на граѓанските организации (ГО) во стекнување на лиценци за обезбедување на социјални услуги – исполнување на стандардите за квалитет во Југоисточна Европа“ во доменот на на проектот  “Подобрување на социјалните услуги во Југоисточна Европа, преку зајакнување на националните и регионалните ИРИС мрежи ”