Помош на граѓанските организации (ГО) во стекнување на лиценци за обезбедување на социјални услуги – исполнување на стандардите за квалитет во Југоисточна Европа

Поддржано од

1655936_251642658347377_2045535029_n

ИРИС Мрежата за подобрување на социјалните услуги во ЈИЕ

Здружението Хуманост од Април до Октомври 2016 година е дел од програмата за менторство “Помош на граѓанските организации (ГО) во стекнување на лиценци за обезбедување на социјални услуги – исполнување на стандардите за квалитет во Југоисточна Европа“ во доменот на на проектот  “Подобрување на социјалните услуги во Југоисточна Европа, преку зајакнување на националните и регионалните ИРИС мрежи ”

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *