ПОКАНА ЗА СОБРАНИЕ

Почитувани членови , Ве известуваме дека на 15.01.2021, во 10.00 часот, во просториите на Здружението Хуманост, подружница Бутел. На ул. Призренска бр. 50/2 Скопје, , ќе се одржи седница на Собранието на здружението. Собранието на здружението Хуманост се свикува по барање на Претседателот на здружението. За седницата на оваа Собрание иницијаторот го предлага следниот дневен ред: 10.00- Регистрирање на членоивите на собранието 10.15- Обраќање на Претседателката на Собранието 10.30- Обраќање на извршниот директор 10.45- Разгледување и усвојување на годишниот наративен и финасиски  извештај 11.30 – Разгледување и усвојување на новите подружници на собраниеето 12.00- Разгледување и освојување на новите дејности на здружението во   внатрешниот    промет 12.30 – Разно   Здружение Хуманост Ивана Павловска Претседателка