ПОКАНА ЗА СОБРАНИЕ

Почитувани членови ,

Ве известуваме дека на 15.01.2021, во 10.00 часот, во просториите на Здружението Хуманост, подружница Бутел. На ул. Призренска бр. 50/2 Скопје, , ќе се одржи седница на Собранието на здружението.

Собранието на здружението Хуманост се свикува по барање на Претседателот на здружението.

За седницата на оваа Собрание иницијаторот го предлага следниот дневен ред:

10.00- Регистрирање на членоивите на собранието

10.15- Обраќање на Претседателката на Собранието

10.30- Обраќање на извршниот директор

10.45- Разгледување и усвојување на годишниот наративен и финасиски  извештај

11.30 – Разгледување и усвојување на новите подружници на собраниеето

12.00- Разгледување и освојување на новите дејности на здружението во   внатрешниот    промет

12.30 – Разно

 

Здружение Хуманост

Ивана Павловска

Претседателка

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *