Поддржано живеење во заедницата во Демир Капија (ОАСИС)

Овој проект има за цел да го поддржи процесот на преселба на лицата со интелектуална попреченост од институцијата во Демир Капија, Северна Македонија во станбени единици за поддржано живеење во заедница, како и развивање нови социјални услуги со цел зајакнување на вклученоста на лица со интелектуална попреченост во заедницата. Повеќе информации за проектот можете да најдете на веб страната www.oasis.mk