Повик за учество во во анализата на Стратегиите за стари лица, млади, и намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост

Здруженијата  Еко Логик и Хуманост  во период од 18 месеци, почнувајќи од 19-ти декември започнаа со спроведување на проектот “Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“, кој е финансиран од Европската Унија, преку Сектор за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на Република Македонија. Една од активностите од овој проект е активно вклучување на граѓанските организации  во анализата на државните документи односно  Стратегиите за стари лица, млади, и намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост. (повик за учество) Процесот е поддржан од страна на Министерството за труд и социјална политика (МТСП). Анализа на стратегијата за стари лица Превземи: Стартегија за стари лица Превземи: Документ за Анализа на Национална стратегија за стари лица 2010-2020 (1) 2. Анализа на стартегијата за намалување на сиромаштијата и социјална исклученост Превземи: Стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост 2010-2020 Превземи: Документ за Анализа на Национална стратегија за намалување на сиромаштија … Continue reading Повик за учество во во анализата на Стратегиите за стари лица, млади, и намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост