Повик за изразување на интерес- експерт за изработка на студија

Превземи:ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС Референца: 650/0302-9   Hilfswerk International го спроведува проектот „Одржливо зајакнување на локалните здравствени системи во Западен Балкан: Подобрување на здравјето на постарите лица погодени од пандемијата COVID-19 и трансфер на знаење во мобилната нега и поддршка од Австрија во регионот на Западен Балкан“ финансиран од страна на Сојузното Министерство за социјални работи, Република Австрија, со партнер за имплементација „ХУМАНОСТ“ од  Северна Македонија. Целокупниот проект се стреми да ги зајакне локалните здравствени системи во Северна Македонија, Србија и Босна и Херцеговина со тоа што ќе придонесе за намалување на здравствените и социјалните последици од пандемијата COVID-19 за постарите луѓе и зајакнување на капацитетот за помош и нега во домот и поддршка во овие земји. Во рамки на проектот, Hilfswerk International ќе спроведе постапка за набавка бр.650/0302-9 за избор на експерт за изработка на Студија во Северна Македонија која ќе содржи анализи на постоечки структури и закони … Continue reading Повик за изразување на интерес- експерт за изработка на студија