ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ за развој на мрежа водена по принципот „од луѓе до луѓе“, заедно со нејзина комуникациска стратегија

Здружението за поддршка и развој Хуманост, објавува јавен повик за ангажирање на експерт за развој на мрежа водена по принципот „од луѓе до луѓе“, заедно со нејзина комуникациска стратегија. Заинтересираните лица треба да ги достават следниве документи кои се објавени на веб страната и истите може да се преземат: CV (биографија на експертот, и ако е апликативно за неговите партнери со кои е здружен) Финансиска понуда , цена изразена без ДДВ ANNEX V BUDGET Референтна листа на професионално искуство   ANNEX IV KEY EXPERTS План за тек на процесот за развој на мрежата и методологија за развој на комуникациската стратегија. ANNEX-III-ORGANISATION-METHODOLOGY Вашата документација можете да ја пратите по електронска  пошта на  contact@humanost.org.mk и sashejovanov@humanost.org.mk   со назнака „Апликација за експерт за развој на мрежа водена по принципот „од луѓе до луѓе“, заедно со нејзина комуникациска стратегија“ до 25.12.2023 година. Повеќе информации за повикот можете да најдете и да го преземете ТУКА