ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ за развој на Програмата за рехабилитација и реинтеграција (R&R)

Здружението за поддршка и развој Хуманост, објавува јавен повик за ангажирање на експерт/ти за развој на Програмата за рехабилитација и реинтеграција (R&R).  Заинтересираните лица треба да ги достават следниве документи кои се објавени на веб страната и истите може да се преземат: CV (биографија на експертот, и ако е апликативно за неговите партнери со кои е здружен)  Финансиска понуда , цена изразена без ДДВ ANNEX V BUDGET Референтна листа на професионално искуство ANNEX IV KEY EXPERTS Методологија ANNEX-III-ORGANISATION-METHODOLOGY Апликацијата пратете ја по електронска   пошта на  contact@humanost.org.mk и sashejovanov@humanost.org.mk   со назнака „Апликација за експерт за развој на програма за рехабилитација и реинтеграција“  најдоцна до 25.02.2024. Повеќе за повикот превземете ТУКА