Оглас за вработување на десет (10) негуватели/асистенти/едукатори во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единици) во општина Демир Капија – полно работно време

„Хуманост“ во моментов вработува десет (10) негуватели/асистенти/едукатори во станбени единици за поддржано живеење кои ќе работат со полно работно време во двете (2) мали станбени единици што ќе работат од септември/октомври  2021 година, т.е. по пет (5) негуватели/асистенти/едукатори на мала станбена единица од по 5 лица. Вработувањето ќе се изврши врз основа на договор за проект за периодот  септември/октомври 2021 година – јануари 2023 година (или дополнително продолжување за 6 месеци доколку ЕК одобри продолжување на проектот). По завршувањето на проектот, Здружението Хуманост ќе изврши проценка на потребните позиции во согласност со Правилникот за социјални услуги на Министерството за труд и социјална политика (МТСП) на Република Северна Македонија, за продолжување или скратување на работната позиција. Аплицирање/Пријавување Ги повикуваме кандидатите да достават целосна биографија на македонски јазик до 30/06/2021 на contact@humanost.org.mk Сите пријави ќе се сметаат за доверливи, во согласност со барањата за заштита на личните податоци.     За повеќе информации најдете на Оглас … Continue reading Оглас за вработување на десет (10) негуватели/асистенти/едукатори во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единици) во општина Демир Капија – полно работно време