Оглас за вработување на еден (1) социјален работник или дефектолог во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единици) во општина Демир Капија – скратено работно време

„Хуманост“ во моментов вработува еден (1) социјален работник или дефектолог кои ќе работат со полно работно време во двете (2) мали станбени единици што ќе работат од  септември/октомври 2021 година, т.е. по еден социјален работник или дефектолог на мала станбена единица од по 5 лица.

Вработувањето ќе се изврши врз основа на договор за проект за периодот септември/ октомври и 2021 година – јануари 2023 година (или дополнително продолжување за 6 месеци доколку ЕК одобри продолжување на проектот). По завршувањето на проектот, Здружението Хуманост ќе изврши проценка на потребните позиции во согласност со Правилникот за социјални услуги на Министерството за труд и социјална политика (МТСП) на Република Северна Македонија, за продолжување или скратување на работната позиција.

Аплицирање/Пријавување

Ги повикуваме кандидатите да достават целосна биографија на македонски јазик до 30/06/2021 на contact@humanost.org.mk

Апликантите/Пријавените лица/Кандидатите ќе бидат известени за резултатот од изборот до 30/06/2021. Кандидатите кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат повикани на интервју.

Сите пријави ќе се сметаат за доверливи, во согласност со барањата за заштита на личните податоци.    

За повеќе информации погледнете на Огласза вработување на социјален работник-дефектолог – полно работно време Демир Капија

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *