Комуникација- вашиот клуч за успехот

Проектот Коминикација – вашиот клуч за успехот (Communication – your key to success) преставува младинска размена од Еразмус + програмата на Евроспката комисија (КА1). 36 младинци од Македонија, Латвија, Естонија, Турција и Полска во периодот од 1 до 9 октомври 2018 во хотел Далјан ќе ги споведат предвидените активности на темата комуникација. Времетраење на проектот од 15 август 2018 до 14 јануари 2019 Денес повеќето од комуникацијата на луѓето се случува онлајн. Особено младите луѓе се повеќе комуницираат на интернет и тие не ги развиваат вештините за комуникација лице во лице.  Лице во лице комуникација се уште е многу важна во секојдневниот живот, а исто така и на пазарот на труд. Младите имаат проблеми да комуницираат со други без да ги користат средствата на дигитализирани емоции, видеа, гиф. Во иднина ова појава може да предизвика неколку проблеми: младите ќе имаат проблеми при интервјуата за работа,  за да ги изразат своите … Continue reading Комуникација- вашиот клуч за успехот