Еразмус + “Ре СТАРТ проект”

Зголемувањето на бројот на луѓе што влегуваат или сакаат да влезат во Европа во потрага по безбедност и во потрага по подобар живот го привлекоа вниманието на светот со трагични сцени. Патувајќи стотици и илјадници километри копнено и преку вода, од Африка, од Блискиот Исток и од Азија, луѓето ризикуваат сè во надеж дека ќе ја постигнат својата цел, а опасноста не завршува на граничниот премин. Среде оваа криза, младите луѓе се најранливи од сите. Многу патуваат со своите семејства, додека многу други се сами. Секој од нив има потреба од заштита и има право на правата гарантирани со Конвенцијата за правата на детето. Од 2015 година миграцијата на бегалци стана фокус тема на медиумско и политичко внимание низ цела Европа. Како резултат на (граѓанска) војна, социјалната и економската нееднаквост и дискриминација, луѓето се принудени да избегаат од нивните матични земји во потрага по подобар и безбеден живот. Овој процес … Continue reading Еразмус + “Ре СТАРТ проект”