Асистенти за нега на стари лица во домашни услови

Поддржано од

LogoSmall

 

Општина Центар

Здружението Хуманост во периодот од Април до Јули 2016 година, ќе ја спроведе обуката  „Асистенти за нега на стари лица во домашни услови“ од верифицираната програма во Скопје. Обукатa е финасиски подджана од општина Центар. 1o учесници , кој се дел од оваа обука ќе  се стекнат со сертифицирани професионални вештини за нега на стари  и изнемогнати лица во домашни услови.

Програмата е верифицирана  од од страна на Цетарот за образование на возрасни со Решение број 09-218/4 и од страна на Министерството за образование и наука на Република Македонија со Решение број  11-6903/4.

 

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *